top of page

privacy verklaring

Privacy beleid –  Ann Alice van de Weerd – organisatieadvies • teamontwikkeling • training • coaching

Wij leveren de volgende diensten:

  • Trainingen

  • Individuele- en team coaching

  • HR en organisatieadvies


Wij verwerken persoonsgegevens van individuele coachees en/of afnemer van een of meerdere van deze diensten. Dit privacybeleid is dan ook van toepassing op alle onze diensten.  Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en van haar (coach)cliënten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 

Persoonsgegevens in dienst van coaching en training
Wanneer een persoon zich telefonisch, via de website of via mail aanmeldt voor een intake- of kennismakingsges
prek over een van onze diensten, vragen wij om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
uw voornaam en achternaam
uw mailadres
uw telefoonnummer
uw werkgever en functienaam (wanneer de coaching via uw werkgever loopt)

Met deze gegevens maken wij een persoonlijk dossier (op papier).
Onze contactwisseling (mail, telefoon) wordt vanaf dat moment in dit dossier inhoudelijk vastgelegd.
Tijdens het intake- / kennismakingsgesprek maken wij schriftelijke aantekeningen, zodat we kunnen teruglezen wat we besproken en afgesproken hebben. Op basis van deze aantekeningen maken we een offerte/voorstel. Hierna worden deze aantekeningen vernietigd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt bij aanvang van en gedurende een opdracht
Wanneer u een coachgesprek of –traject met ons aangaat, verwerken wij de volgende eerder genoemde persoonlijke gegevens in uw dossier.
Tijdens ieder gesprek of trainingssessie maken wij  aantekeningen die wij in uw papieren dossier bewaren. Wij delen deze verslagen niet direct met u – het zijn enkele steekwoorden die voor ons helder zijn maar voor u onsamenhangend zullen overkomen – maar u kunt ze te allen tijde bij ons op kantoor inzien.

Communicatie
Vanaf het moment dat wij voor u een dossier heb aangemaakt, verwerken wij al onze contacten in dit dossier. Tijdens een coachtraject  schrijft u wellicht reflectieverslagen. Deze verslagen ontvangen wij graag voor het volgende coachgesprek van u. Wij bewaren dit reflectieverslag met uw naam en de datum van het gesprek, gedurende het traject in ons papieren dossier en in onze laptop. Zes maanden na afloop van het traject worden uw gegevens vernietigd en verwijderd.


Doeleinden
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen informatie aan derden.


Bewaartermijn persoonlijke gegevens
Wij bewaren  persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens   – Bewaartermijn – Reden
Personalia en adres: Tot 1 jaar na beëindiging contact. –  Voor eventuele hernieuwde dienstverlening.                   
Mailadres: Tot 1 jaar na beëindiging contact. - Voor eventuele hernieuwde dienstverlening.                   
Rapporten zoals Insights Discovery en TMA: Tot 1 jaar na beëindiging contact/contract. Voor eventuele hernieuwde dienstverlening.  De rapporten zijn via de beschermde sites van genoemde organisaties altijd op te vragen.
Gespreksverslagen: Tot een half  jaar na beëindiging contact. – Voor eventuele hernieuwde dienstverlening.                                  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Annalicevandeweerd.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Annalicevandeweerd.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden geen cookies geplaatst door derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@annalicevandeweerd.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ann Alice van de Weerd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mailadres info@annalicevandeweerd.nl

Privacybeleid andere websites


Op deze site zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.
Wijzigingen – vragen – feedback
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website. Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of tips heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Ann Alice van de Weerd

bottom of page